Кратко резюме на нашите последни открития е направено в следната статия:

Няма втори шанс: може ли Земята да екплоадира в резултат на Глобалното Затопляне?

от Д-р Том Дж. Халко, MSc, PhD,
Директор на отдел "Геофизика", Scientific E Research P/L, Мелбърн, Австралия
подадена на 8 Април 2001 г.

Английски, арабски, шведски, немски, унгарски, испански, италиански, френски, руски, португалски,
китайски, гръцки, литовски, хърватски, словенски, иврит

Резюме:

Последствията от глобалното затопляне са далеч по-сериозни, отколкото се предполагаше преди. Тези последствия са свързани с новооткритите свойства на "вътрешното ядро" на нашата планета.

Добре установен факт - проверен от десетилия на сеизмични измервания - е, че вътрешното ядро на Земята е почти сферично тяло с радиус около 1220 км, което заема централната позиция на нашата планета. Общоприетият възглед днес е, че това тяло е нараснало бавно до сегашния си размер, в резултат на "кристализацията" на заобикалящата течност. "Латентната топлина" на тази "кристализация" предполагаемо обяснява как вътрешното ядро генерира топлина.

Тази статия разглежда условията за глобално хидро-гравитационно равновесие на вътрешното ядро на Земята и представя строги и необорими научни доказателства, че твърдото ядро на планетата ни никога не би могло да е по-малко или по-леко от определен минимум, в противен случай ядрото не би могло да остане в центъра на планетата.

Тъй като вътрешното ядро е могло да е единствено по-голямо и по-тежко в миналото, отколкото днес - то не може да е резултатът от някаква "кристализация". Това просто заключение има удивителни последствия.

Представете си гиганстки обект с 1220 км радиус, който бавно става по-малък, по-лек и излъчва топлина в продължение на милиони години. Какъв би могъл да е той? Може да е единствено обект, генериращ топлина чрез радиоактивен разпад.

Главното последствие от горното е, че цялата топлина, генерирана във вътрешността на Земята е от радионен произход. С други думи, Земята в цялостта си може да се счита за ядрен реактор, захранван от спонтанно делене на различни изотопи в супер-тежкото вътрешно ядро, както и от техни дъщерни продукти на разпад в мантията и в кората.

Живот на Земята е възможен единствено поради ефикасното охлаждане на този реактор - процес, контролиран главно от атмосферата. В момента това охлаждане е отговорно за финния термален баланс между топлината от реактора на ядрото, топлината от Слънцето и излъчването на топлина в Космоса, така че средната температура на Земята е около 13 градуса по Целзий.

Елементарно разглеждане на топлинния поток сочи, че за всеки 1 (един) градус увеличение на средната температура на повърхността на Земята, увеличението в температурата на вътрешното ядро стига до 15 градуса.

Тази статия разглежда възможността за "взрив" на вътрешното ядро, поради намалената охлаждаща способност на атмосферата, която прогресивно спира повече слънчева топлина, заради така наречения парников ефект. Обсъждат се фактори, които могат да ускорят процеса на стигане до взрив, като увеличена слънчева активност ведно с увеличени емисии на парникови газове.

Най-сериозното последствие от такъв "взрив" може да е основаната на гравитация-изплаване сегрегация на нестабилни изотопи в разтопеното вътрешно ядро. Такава сегрегация може да "обогати" ядреното гориво в ядрото до точката на създаване на условия за верижна реакция и гигантска атомна експлозия. Може ли Земята да стане друг "астероиден пояс" в Слънчевата система?

Всеизвестно е (от сезоните), че слънчевата топлина е преобладаващ фактор, който определя температурите на повърхността на Земята. В полярните области, обаче, ролята на слънчева топлина е минимална и това е мястото, където значението на топлината от вътрешността на планетата ни може най-добре да се види. Покачване на температурите на океаните и топене на полярните шапки следователно би трябвало да са първите симптоми на прегряване на реактора на вътрешното ядро.

Докато политици и бизнесмени все още обсъждат нуждата от намаляване на парниковите емисии и с високомерие избягват да поемат всякаква отговорност, процесът на прегряване на реактора на вътрешното ядро вече е започнал - полярните океани са станали по-топли и полярните шапки са започнали да се топят. Имаме ли достатъчно въображение, интелигентност и почтеност да проумеем опасността преди ситуацията да стане необратима?Click here for a list of active volcanoes

НЯМА ДА ИМА ВТОРИ ШАНС...

На колко градуса е "вътрешното ядро" от точката си на взрив? Знаем ли достатъчно, за да предскажем интензитета на слънчевата активност през следващото десетилетие?

Volcanoes become active and erupt violently not because the Earth's interior "crystallizes" as it is currently believed, but because the planetary nucleus is a nuclear fission reactor that needs COOLING.

Не сме първата "цивилизация" на Земята, което е заличена поради липсата на разбиране на Природата. Ние ли трябва да сме ПОСЛЕДНАТА? Заслужават ли да съществуват безочливи злоупотребители с Природата?

"Доказателството: Ако интелектът не желае или е неспособен да разбере анализа - никакво доказателство не е възможно". [Свободата на Избор]

Това резюме може свободно да се разпространява при условие, че никаква част от съдържанието му не се изменя или премахва. Някой е нужно да направи нещо. Ние ще продължим изследванията си и тяхното публикуване. Можете да започнете да помагате, като препратите това резюме (или връзка към него) на всички ваши приятели и всеки, който е достатъчно съзнателен, за да проумее информацията по-горе. Единственият шанс, който имаме е да информираме достатъчно хора по планетата, така че те да могат съзнателно и интелигентно да ИЗБЕРАТ да ИЗИСКАТ действия от "лидерите", които са избрали. Да се вярва не е достатъчно. Хората е нужно да ЗНАЯТ.


Пълният текст на този документ е (или скоро ще е) публикуван в NU Journal of Discovery в Интернет, който (за разлика от повечето други списания) е свободно достъпен без ограничения. 

Професионални контакти

Д-р Том Дж. Халко

Д-р Томас Дж. Халко, MSc, PhD
Ел. поща: tjc@sci-e-research.com
Fax: +61 5681 6361
945 Gunyah Rd, Mt Best,
Vic 3960, Australia

© Scientific Engineering Research P/L 2000 г., всички права запазени